Skip to content

GW ALBANIA FM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 13:53:17
JSON

NIPT: L81604023F
Administrator: Erion Emiri
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e pastrimit. Sherbime per punesime te personelit, personel te sherbimit nenkontraktor. Si dhe cdo sherbim tjeter aktivitet qe konsiderohet fitimprures ne interes te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: GW ALBANIA FM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.07.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 22.10.2020, me kerkese te administratorit, u kerkua : Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 27.10.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 04.08.2022, Aktivizim nga Sistemi. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. Qemal Stafa, Pall. 583, Shk. 5, K. 4, Ap. 70

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Marreveshje Blerje Kuotash date 17.09.2018
Marreveshje Blerje Kuotash date 27.11.2018
Marreveshje Blerje Kuotash date 24.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -526 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 494 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 308 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 760 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 122 024,00
Punuar Nga : A.Baja