Skip to content

IMI PHARMA Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-15 15:50:11
JSON

NIPT: L81617504C
Administrator: Gridi Bozdo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitete tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, me qellim: (I) prodhimi i ilaceve dhe suplementa ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet; (ii) import dhe distribucion i ilaceve dhe suplementeve ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet, te produkteve kozmetike dhe te bukurise dhe te mallrave te tjera konsumatore. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, shoqeria mund te kryeje operacione tregtare me pasuri te luatjshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk bie ne kundershtim me sa me siper dhe qe konsiderohet e dobishme per te permbushur qellimin e veprimtarise se shoqerise.. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e e te dobishme, te lejuar nga ligji per realzimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: IMI PHARMA Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.04.2018
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Automjet tip CADDY. targë AA 037 SO dhe Nr. shasie: WV1ZZZ2KZHX056940.
2) Tirane, Automjet tip DACIA DOKKER VAN, targë AA 772 NN dhe nr. shasie: UU10SDCH553707231.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.C.2 - Prodhimi i barnave (për kafshë)
II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Xhafzotaj XHAFZOTAJ Autostrada Tirane-Durres, Godine 3 Kateshe, Km 6, Zone Kadastrale Nr.2574, Nr.Pasurie 157/202

Adresa:
Tirane, Godinë 3-katëshe, Rruga "Muhamet Gjollesha" Nr. 43/2, Zona Kadastrale 8260, pjesë e pasurisë numër 4/143

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.01.2021
Statuti i shoqerise
Marreveshje per transferimin e aksioneve 01.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 179 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 312 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 527 312,00
Punuar Nga : A.Lala