Skip to content

M-INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-11 13:06:03
JSON

NIPT: L81702503O
Administrator: Mia Muça
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime e instalime industriale civile, turistike e industriale. Punime te tokes dhe ndertime muresh, ndertim te banesave civile, industriale , monumentale , kompletim te impianteve dhe perfundim te tyre, vepra restaurimi, ndertim te asfaltit. Tregtimin dhe prodhimin me shumice te detaleve te cfaredo lloji materiali ne pergjithesi per ndertimin, sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave per kantiere, te kryeje blerjen, shitjen, ndertimin, administrimin dhe shkembimin e pasurise se palevizshme. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje studimin , projektimin , konsulencen , sipermarrjen zbatuese dhe investimin , sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe jopublike te infrastruktures dhe te pjeseve perberese te saj per shfrytezim njerezor me karakter pushues, argetues, edukues, dhe kurues, te burimeve natyrore , kulturore mjedisore kurative, te Shqiperise , per realizimin e hotelerise, fshate turistike ,qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem si bar-bufe restorante , qendra estetike, palestra fitnesi , njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre. Për realizimin e qëllimit te saj shoqëria mund te bashkëpunojë me çdo person fizik apo juridik ne çdo mënyrë qe e gjykon te dobishme. Shoqëria ne çdo kohe mund te ripërcaktojë objektin e saj, ta shtoje apo pakësojë atë, me vendim te asamblesë se shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: M-INVEST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/04/2018
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: D E L T A (Ish Delta Co, Ish Delta), shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K13127202W me seli qendrore ne Durres, Autostrada Tirane -Durres,Godina DELTA,KM 30 dhe administrator & ortak i vetem Luan Muça. Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2022, terhequr nga QKB date 11.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit M-INVEST zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Mia Muça , shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme M-INVEST. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.03.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Ambra Muça; Edmond Legisi; Erion Mrishaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 21.01.2019, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua : Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 01.03.2022, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Maminas, Vlashaj, Autostrada Tirane-Durres, Km.19, Zona Kadastrale 3796, Godina Deutschcolor Shpk

Adresa:
Vlore, Himare, Dhermi, Perroi i thate . ZK 1481

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 25.03.2022
Kontrate Shitje Kuotash date 29.08.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja