Skip to content

CHED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-29 12:59:21
JSON

NIPT: L81828016K
Administrator: Ernest Noka (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte aktivitet ne fushen e inxhinjerise se ndertimit 1. studime, ndertim, prqjektim; 2. Prodhim, tregtim, eksport-import te materialeve te ndertimit. 3. Aktivitet ne fushen e Turizmit a- Studime-projektime, ndertime. b. Menaxhim te aktiviteteve ne fushen e turizmit. Menaxhim te hotelerive, te resorteve turistike, te qendrave sportive me qellim zhvillimin e turizmit, te marinave te jahteve, zhvillimit te shkollave turistike, organizimi i tureve dhe eventeve turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: CHED
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/06/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; France
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 12.07.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 01.11.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

III. Me date 22.10.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Ndërtesa Nr.9, Hyrja 5, Ap.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.10.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim Shoqerie date 01.11.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim Shoqerie date 22.10.2021
Raport Likuidimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -80 000,00
Punuar Nga : A.Baja