Skip to content

Casanova + Hernandez architects Dega Shqiptare
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-08 15:43:20
JSON

NIPT: L82016014E
Administrator: Jesus Hernandez Mayor, Elena Casanova Garcia
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetet kryesore të shoqërisë do të jenë në fushën e projektimit, zbatimit, konsulencës, ndërtimit dhe mbikqyrjes së punimeve të ndryshme si më poshtë: - Arkitekturë (të brendshme dhe të jashtme) dhe studime; - Dizajn dhe studime urbane; - Dizajn dhe studime territoriale; -Arkitekturë dhe studime peisazhi dhe projeksione hidrogjeologjike dhe gjeologjike; - Strategjitë e zhvillimit dhe të gjitha llojet e studimeve të fizibilitetit - Studime topologjike; - Projektim dhe ndërtim objektesh civile, industriale, turistike dhe bujqësore; -Studime mjedisore dhe vlerësim i ndikimit në mjedis; - Rrugë, Ura, Plazhe Artificiale dhe Projekte të tjera Infrastrukturore; - Projekte në fushën e inxhinierisë elektrike, hidromekanike, inxhinieri mekanike; - Projektim i ndëtimeve të ndryshme dhe restaurimeve arkitektonike; - Ekzekutim i projekteve të ndryshme të ndërtimit; - Mbikqyrje punimesh; -Menaxhimi dhe Kryerja e Projekteve të ndryshme; - Museografi; - Projekte kulturore dhe sociale; - Publikime; - Edukim; - Kërkime Hulumtime; - Koordinim i proçeseve të projektimit dhe ndërtimit; - Mbikqyrje e projekteve në kuptim të gjerë (përfshirë mbikqyrjen e punimeve të ndërtimit); - Shërbime të ndryshme konsulence lidhur me sa më sipër.
Emërtime të tjera Tregtare: Casanova + Hernandez architects Dega Shqiptare
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 16.08.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Hollandë
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 691 684,00
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 104107 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 17, H3, Apt. 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (30.01.2019)
Ekstrakti I regjistrit tregtar Dhoma e Tregtise Hollande
Statuti I shoqerise se huaj
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala