Skip to content

DERMAL AESTHETICS ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-11 12:06:37
JSON

NIPT: L82110010O
Administrator: Elis Sinani; Malvina Klenja
Objekti i Veprimtarisë: Trajtim estetik i fytyres dhe i trupit me makineri dhe me dore. Mjekesi estetike e fytyres dhe e trupit, manikyr, pedikyr dhe tatuazhe. Import - Eksport te pajisjeve dhe makinerive si dhe tregtim me shumice dhe pakice te gjithe llojeve te produkteve per trajtimin estetik te trupit dhe fytyres, tregti me pakice e shumice produktesh per suplement ushqimor dhe nenprodukteve te tyre, te perpunuara e te paperpunuara.Realizimin e ndermjetesimit dhe nderhyrjeve ne kuader te bashkepunimit nderkombetar si dhe te partnership ne lidhje me operatoret ekonomike te Komunitetit Europian per pjesmarrjen ne programe dhe projekte specifike lidhur me objektin e veprimtarise se kesaj shoqerie. Transport te mallrave per llogari te shoqerise ose te te treteve brenda dhe jashte vendit si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi.Per kryerjen e veprimtarise se saj, shoqeria do te hape njesi, perpunuese e sherbimi brenda dhe jashte vendit duke bashkepunuar me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Pervec veprimtarive te parashikuara me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje dhe cdo veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e Ortakeve si e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne kundershtim me Ligjin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: DERMAL AESTHETICS ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/08/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Sami Frashëri", ish Pallatet e Aviacionit, Kati 2, Shkalla 1, Ap.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 23.09.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani