Skip to content

AlbaDok-Processing
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-28 14:10:17
JSON

NIPT: L82421021B
Administrator: Renalto Murati
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete kerkimore dhe zhvillimi ne fushen e teknologjise se informacionit dhe softuerit, qe kane per qellim zbatimin e proceseve te reja dixhitale, programet e reja te TI dhe procedurat e reja per perdorim. Aktivitetet vleresimin e prones intelektuale dhe know-how ne teknologjine e informacionit e zhvilluar direkt me ane te patentave, te drejtat e autorit dhe te mjeteve te tjera te mbrojtjes ligjore dhe aktivitetet pasuese te marketingut permes sherbim te drejtperdrejte per konsumatoret, shitjet ose licencave; Shfrytezimi tregtar ne cdo forme te softuerit te blere nga palet e treta ose te fituara sipas licences per perdorim; Shfrytezimi ekonomik ne cdo forme te teknologjive, teksteve, vizatimeve, markave tregtare, patentave, licencave, produkteve, grafise, teknologjise se informacionit dhe pronesise intelektuale, duke perfshire koncesion ose ne emer te paleve te treta; Projektimi, prodhimi, marketingu dhe aktivitetet e shitjes se aplikacioneve teknologjike inovative dhe zgjidhjeve ne fushen e digjitalizimit te proceseve te biznesit, duke perfshire funksionet e zbatimit dhe personalizimit; Studimi, projektimin, zhvillimin dhe menaxhimin, ishte nga llogaria e vet qe te trete, bazave te te dhenave dhe dosjeve te pastrukturuara kompjuterike per perfshirje, hulumtim, perditesimin, monitorimin dhe fshirjen e te dhenave, me ndihmen, por jo ekskluzive, te sistemeve te informacionit; Menaxhimi i "magazinave te te dhenave" edhe me teknikat "cloud"; Zhvilhmi dhe menaxhimi i IT mjetet dhe proceset per te gjetur te dhena, ekstrakt, te transformuar ato dhe perdorimin e tyre per qellime tregtare apo per te ofruar sherbime te specializuara paleve te treta (te tilla si, por jo ekskluzivisht) e "datamining" dhe "informacione retrival");Menaxhimi komercial i "outsourcing" i proceseve te IT, te tilla si, per shembull, ruajtjen elektronike te te dhenave; krijimi i indekseve, raporteve dhe shifrave perfundimtare te te dhenave te perpunuara; Sherbime te specializuara per ekzekutimin e puneve publike ose private ne fushen e digjitalizimit te procesit, menaxhimit te arkivave etj. Menaxhimi i te gjitha aktiviteteve mbeshtetese dhe shoqeruese (organizative, transportuese, magazinimi dhe magazinimi etj.) Te nevojshme per te siguruar rezultatete pritura nga sherbimet e ofruara; 1) Zhvilhmi i te gjitha aktiviteteve te aplikimitteknike qe lidhen me pajisjet elektronike dhe makineri (te tilla si, por jo vetem nderfaqe te specializuara ose porosi per skanera, lexuesit dhe print era e kodeve, etj) e nevojshme per te siguruar arritjen e sherbimeve te ofruara; Perpunimi i te dhenave ne fushat administrative-kontabel dhe te punes; n) Aktivitetet e konsulences tekniko-shkencore;) Aktivitetet e konsultimit organizativ dhe komercial; Aktivitetet e trajnimit specialist te personelit ne zonat e siperpermendura
Emërtime të tjera Tregtare: AlbaDok-Processing
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 124 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 100 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit (124)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, rruga Abdyl Frasheri, ndertesa 8, hyrja 7, ap.25, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.12.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.12.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja