Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Renalto Murati
Rezultate gjithsej: 6

SERVICE FACTORY

L61315020C
(Zhvillimi, projektimi, inxhinierizimi, implementimi/zbatimi dhe tregtimi i sistemeve informatike dhe të aplikacioneve (programeve) të software-ve(kompjuterëve), duke përfshirë' këtu dhe parapërgatitjen e)

Tiranë ALL

AlbaDok-Processing

L82421021B
(Aktivitete kerkimore dhe zhvillimi ne fushen e teknologjise se informacionit dhe softuerit, qe kane per qellim zbatimin e proceseve te reja dixhitale, programet e reja te TI dhe procedurat e reja per perdori)

Tirane ALL

Beat Spirit

L91708024O
(Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e saj si në Shqipëri ashtu dhe jashtë saj, dhe ka për objekt të gjitha aktivitetet e ngjashme me përjashtim të sektorëve të veçantë si ushqimi ose farmaceutike.)

Tiranë ALL

Arknet

M21317053I
(Projektimi dhe infrastruktura e rrjeteve te perdorura ne funksionimin e rrjeteve publike dhe private te tilla si rrjetet e telekomunikacionit te cdo lloj, rrjetet e ujit, tubacionet e gazit, rrjetet e energjise)

Tirane ALL

Idroesse Engineering

M31507025G
(Shoqëria ka për objekt te saj ofrimin e shërbimeve në fushën e inxhinierisë dhe arkitekturës. Në veçanti: studimet e fizibilitetit, kërkimet, konsulenca, planifikimi (përfshirë ato të integruara)

Tirane ALL

UNITY DEVELOPMENT

M31711015C
(-Krijimin, menaxhimin dhe organizimin e kurseve të formimit profesional të IT –së, turizmit dhe bujqësisë; Shërbime të ndryshme si agjenci publicitare, organizim fushata publicitare, marrëdhënie m)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni