Skip to content

BANI - GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-06 14:44:57
JSON

NIPT: L83313404R
Administrator: Alban Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim brenda dhe jashte vendit te pajisjeve elektromekanike dhe materialeve te tyre me shumice e pakice, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen dhe riparimin e tyre. Projektimi, ndertimi dhe venia ne funksion e impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, fabrikave dhe reparteve prodhuese per prodhimin e vajrave lubrifikante dhe nenprodukteve te tyre. Importimi i lendes se pare per realizimin e prodhimit te siperm. Tregtim me shumice e pakice dhe eksportimi i vajrave i lubrifikante e nenprodukteve te tyre te realizuar nga funksioni i linjave, fabrikave dhe reparteve te shoqerise. Import- Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem elektrike, industriale, elektroshtepiake, kimike, bujqesore, blektorale, makinerive, makinave automjeteve te gjitha llojeve, pjeseve te kembimit etj. Ndertimi dhe funksionimi i serviseve per riparimin e makinave te te gjitha llojeve. Transport mallrash te ndryshem, brenda dhe jashte vendit si per vete dhe per te tretet.
Emërtime të tjera Tregtare: BANI - GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/09/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 30.12.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, Rruga Haxhi Sina, Pallati A7, Hyrja nr.1, Apartamenti 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.08.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -140 849,00
Punuar Nga : L.Kanani