Skip to content

Geo-Eng
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 09:25:54
JSON

NIPT: L91308053P
Administrator: Llambro Duni
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm (vetëm nëse është i përcaktuar): Në fushën e Sizmologjisë lnxhinierike: Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinienke për klasifikimin gjeosizmik të trojeve. Studime vlerësime gjeologo-sizmike për trojet ku ndërtohen objekte civile, sociale e kulturore. Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për trojet ku ndërtohen objekte të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore të të gjitha llojeve, ura, tunele, viadukte. Për troje ku ndërtohen objekte komplekse si hidrocentrale (për çdo fuqi të instaluar), termocentrale, porte, aeroporte, tunele për vepra hidroteknike, bazamente për ngarkesa të mëdha e objekte industriale. Studime/vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për troje e shpate me qëndrueshmëri të ulet dhe për troje ndërtimore të shkrifta me mundësi lëngëzimi. Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal (mikrozonime sizmike) e në nivel kombëtar (hartat kombëtare të rrezikut sizmik).
Emërtime të tjera Tregtare: Geo-Eng
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga e Bogdaneve, Ndertesa 34, Hyrja 2, Apartamenti 47, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar 22.09.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 7 488 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 040 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 421 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 104 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 484 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 421 912,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja