Skip to content

SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX MAROC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:10:50
JSON

NIPT: L91330022E
Administrator: EL Mouloudi Ben Hamane
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndërtimi të rrugëve dhe autostradave (gërmimexhade, etj) ;punime për mirëmbatjen e rrugëve dhe autostradave ;punime për ndërtimin e veprave të artit (ura dhe viadukte betoni ose metalike);punime për ndërtimin e stadiumeve të sportit të çdo lloji; punime për ndërtimin e pritave hidraulike dhe hidroelektrike; punime për trajtimin e ujërave të shiut dhe ujërave të ndotura;punime për ndërtimin e rrugëve urbane dhe rurale, rregullim i punimeve tokësore dhe bujqësore (nivelim, kolektim, ujitje, kanale vaditjeje, etj.)punime për ndërtimin e uzinave prej betoni ose me armaturë metalike;punime për rregullimin e punimeve tokësore dhe pyjore; punime për ndërtimin e skelave dhe digave;Punime për ndërtimin e skelave dhe digave detare;punime për platforma detare;punime për ndërtimin e pistave të uljes në aeroporte, punime dragimi detar dhe trajtimi të tokës nëndetare;shfrytëzim i guroreve dhe minierave dhe tregtimi i produkteve të copëtimit;prodhim dhe tregëtim i betoneve gati për përdorim;prodhim dhe tregëtim i produkteve të ndërtimit (blloqe betoni – bordura – qyngje – pllaka shtrimi për trotuare- pllaka, etj.)punime për ndërtime ndërtesash të çdo lloji, uzinash, depo uji, etj.)punime për sjelljen e ujit të pijshëm;punime për ndërtimin e stacioneve të trajtimit të ujërave të përdorura;punime për rregullimin e zonave industriale;punime për rregullimin e ndarjeve për përdorim 2 urban;ndërtim i banesave sociale, banesave mesatare dhe atyre luksoze;dhe të gjitha punimet për riparimin dhe mirëmbajtjen e punimeve publike dhe të transportit;dhënien me qira të materialeve për punime publike dhe të transportit;importimin, eksportimin, blerjen, shitjen, riparimin dhe dhënien me qira të çdo materiali për punime publike bujqësore ose industriale, ose të transportit;blerje të çdo forme, marrje me qira me ose pa premtim shitjeje, krijim dhe zhfrytëzim i çdo lloj kantieri, punishteje, fondi tregtar në lidhje me ndërmarrjen e punimeve publike ose private;drejtimin teknik dhe kontrollin e punimeve qofshin këto në bashkëpunim ose jo me persona të tretë;trasnportin për ndërmarrjen apo për të tjerë;Dhe në përgjithësi krijimin, blerjen, dhënien me qira, drejtimin ose shfrytëzimin e çdo fondi, ndërmarrjeje, uzine ose punishteje, dhe të çdo lloj procedure ose licensimi ne lidhje me këto aktivitete, si edhe të gjitha veprimtaritë, të çfarëdolloj natyre qofshin ato, që mund të kenë lidhje direkte ose indirekte me objektin e shoqërisë, ose me çdo sektor tjetër të ngjashëm ose të përafërt, ose që mund të zgjerohet apo zhvillohet lehtësisht duke përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen në shoqëri koncesioni dhe menaxhimi koncesionesh të projekteve shteterore ose private.
Emërtime të tjera Tregtare: SINTRAM S.A
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 30.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Marok
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX MAROC, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.03.2003 sipas ligjeve të Mbretërisë së Marokut, me numër regjistri kronologjik 2011 dhe numër regjistri analitik 121639, me adresë në Douar Jouaber Ard Dkhira Ouled Saleh Casablanca, me përfaqësues El Mouloudi Ben Hamane (Sipas Çertifikatës së Regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Markokut, datë 14.11.2018, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 400000000 dirhamë dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 14.10.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, Kati 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (24.04.2019)
Statuti I shoqerise
Çertifikata e Regjistrimit te shoqerise se huaj ne Regjistrin Tregtar të Markokut, datë 14.11.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A. Lala