Skip to content

B & O Construction
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-11-23 15:59:20
JSON

NIPT: L92014007M
Administrator: Zaho Jaçaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime civile,industriale turistike, bujqësore mbi 5 kate. Rikonstruksione, Ndërtim Banese me skelet mbi 8 kate.Ndërtime Rrugore ,Ndërtim Rruge Kategoria IV dhe V, Ndërtim Rrugë Kategoria III dhe II. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ndërtim mbi shtresa rrugore Ndërtim autostrade, pista, aeroporte, heliporte. Ndërtim hekurudhore, punime speciale të shinave dhe traversave, punime në sistemin elektrik dhe të sinjalizimit. Ndërtim ura dhe vepra arti deri në 10 m, ndërtim ura dhe vepra arti mbi 10 m -Ekstakada-ura metalike -të varura ,ndërtim tunele rrugore - hekurudhore, ndërtime detare, ndërtime portuale - bankina - basene -pontile, punime thellimi-drenimi. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtime ujësjellës, kanalizime,kanale e impiante vaditje, punime mbrojtje të sistemit hidraulik- cimentime etj,ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim vajsjellës, gazsjelleës,naftësjellës, ndërtim diga damba deri në 10 m, ndërtim galeri- tunele, ndërtim diga të larta Vepra të vecanta punime special, Sillose, kulla, kulla uji etj, B/arme metalike, përforcime themeli e punime nëntokësore, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat, themele të vecanta , puse shpime gjeologo- inxhinierike, cpime për ujë. Punime restaurimi, restaurim i ndërtesave monument kulture , punime restaurimi në vepra arkeologjike .Punime karpenterie.Punime shërbimi, punime në siperfaqe të gjelbërta parqe -pyll parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve dhe shërbesat funerale , mirëmbajtja dhe zhvillimi i dekorit në mjedise urbane -ndricimi e sinjalizimi urban. Shfrytëzim të mineraleve të grupit 1,11,111,1V, në karieren e punimeve nëntokësore, përdorimin civil të lëndëve plasëse në objektet që punon, nxjerrjen dhe përpunimin e gurit gëlqeror duke prodhuar të gjitha llojet e rërave të suvatimit, etj. Ndërtim i linjave të shfrytëzimit dhe pasurimit të ujit të pijshem si dhe tregtimit të tij.
Emërtime të tjera Tregtare: B & O Construction
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.08.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga "Irfan Tomini'' Pallati Bjorn, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit tregtar date 15.11.2019
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani