Skip to content

SOLEX ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92216008N
Administrator: Agim Zeqo
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin, administrimin e centraleve që prodhojnë energji elektrike nëpërmjet energjisë diellore dhe/ose asaj eolike/erës si dhe tregtimin e energjisë. Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues të energisë elektrike nëpërmjet energjise diellore dhe/ ose eolike dhe veprave ndihmëse si dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikaar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do ta ushtroje aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës. Shoqëria do të mundet të promovojë themelimin ose marrjen qoftë të drejtpërdrejtë, qoftë jo të drejtpërdrejtë, të pjesëmarrjeve në fitime, të kuotave ose të pjesëmarrjeve në ndërmarrje të tjera, shoqërive, konsorciumeve dhe enteve në përgjithësi, të gjitha këto në mënyrë instrumentale dhe në masë jo mbizotëruese kundrejt veprimtarive të tjera që përbeëjnë objektin shoqëror. Shoqëria do të mundë, gjithashtu, të kryejë të gjitha veprimtaritë e nevojshme ose të dobishme për përmbushjen e qëllimeve shoqërore, ndër të cilat operacione të paluajtshme, të luajtshme, industriale, tregtare dhe financiare, duke përfshirë këtu edhe dhënien e garancive reale dhe / ose personale, të lëshuara në interesin e shoqërisë për obligacionet qofte të vetat, qoftë të të tretëve. Të gjitha këto veprimtari duhet të zhvillohen brenda kufijve dhe duke respektuar normat që rregullojnë ushtrimin, si edhe duke respektuar legjislacionin në fushën e veprimtarive që u rezervohen të regjistruarve në kolegje, urdhra ose regjistra profesionale, në mënyrë të vecantë, veprimtaritë me natyrë fmanciare duhet të zhvillohen në përputhje me ligjet në fuqi në këtë fushë.
Emërtime të tjera Tregtare: SOLEX ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" George W.Bush", Nr.20, dy Kullat përballë Parlamentit, Kulla e parë, kati i dytë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani