Skip to content

RIEN Investment Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-05-11 11:28:01
JSON

NIPT: L92515005Q
Administrator: Enka Merko
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve, restaurimeve dhe rikonstruksioneve të objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukturë, shërbime komunale dhe urbane (shërbime pastrimi të sipërfaqeve urbane) ndërtime rrugore e hekurudhore. Prodhimin e të gjitha materialeve të ndërtimit për nevojat e shoqërisë dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë. Tregti me shumicë dhe pakicë, import – eksport i të gjitha mallrave si: industriale, hidrosanitare, ushqimore, tekstile, elektroshtëpiake, të mjeteve të mekanizuara, tregtim mineralesh etj. Aktivitete bar – restorant, hoteleri, aktivitete bujqësore, blegtorale, pyjore etj. Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike. Punime pyjore, shfrytëzimi i lëndës drusore, grumbullimi dhe tregtimi bimëve medicinale, organizim i gjuetive turistike, sistemim e mirëmbajtje kullote. Çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji. Me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë, shoqëria mund të kryejë operacione tregtare, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë dhe të shesë ose të lërë me qira ndërmarrje ose degë ndërmarrjesh, si dhe të ketë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume, të themeluara ose në themelim e sipër që kanë objekt analog ose të ngjashëm me të vetin dhe sidoqoftë funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: RIEN Investment Group
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.01.2019
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja “ Barrikada “, rruga “ Antipatrea“, godina me nr. pasurie 3/105, zona kadastrale nr. 8501

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (06.04.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala