Skip to content

ZDRAVA FARM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-12-14 12:17:16
JSON

NIPT: L93326201B
Administrator: Arben Zdrava
Objekti i Veprimtarisë: Agrobiznes, kompleks blegtoral, mbarështim i gjësë së gjallë. Import- eksport dhe tregtim i gjësë së gjallë dhe artikujve bujqësore e blegtorale. Prodhim, përpunim, paketim, amballazhim i produkteve ushqimore dhe blegtorale, tregtim i tyre me shumicë dhe me pakicë. Rritje dhe prodhim shpendësh për vezë dhe mish, prodhim dhe tregtim ushqimi për blegtorinë. Import -eksport i fidanëve, kultivimi i tyre tregtim me shumicë dhe me pakicë. Prodhim i lëngut të frutave, paketim, amballazhim, tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, import- eksport. Import i makinerive bujqësore dhe agregatet, i linjave të prodhimit për produktet e qumështit. Import -eksport i të gjitha, mallrave industriale, ushqimore, tregtimi i tyre me shumicë e me pakicë. Bar restorant supermarket. Zhvillimi i cdo aktiviteti tregtar e financiar që i shërben realizimit të objektit të aktivitetit. Import- eksport dhe tregtim të mallrave të akcizes. Ripopullim dhe peshkim. Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e pakicë të ushqimeve për njerëz me origjinë shtazore. Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e pakicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim. Shitje me shumicë e pakicë e ushqimeve me origjinë shtazore.
Emërtime të tjera Tregtare: ZDRAVA FARM
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.09.2019
Rrethi: Cerrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Cërrik Lagjja Malasej, Cërrik - Fermë, me nr Pasurie 298/2, zona kadastrale 2281.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 07.12.2019
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani