Skip to content

Vishnje agroturizem
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 10:48:21
JSON

NIPT: M01306012H
Administrator: Dritan Aga
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e prodhimit bujqësor dhe ne marketing, prodhim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transport, shperndarje dhe tregtim i produkteve bujqesore ose blegtorale ne gjendjen e tyre natyrale ose te perpunuar me pare. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera te lidhura me aktivitetin bujqesor, si: kryerje e veprimtarise se punes bujqesore per anetaret ose te tretet, duke perfshire dhe anetaret punetore. Kryerje e veprimtarive te furnizimit me mallra dhe sherbime te blera nga anetaret, te tretet ose te prodhuara nga vete shoqeria, per perdorim dhe konsum te anetareve ose te treteve, blerje, perpunim, prodhim dhe fabrikim me cfaredo lloj procesi ushqime per bagetine, plehra kimike, bime, farera, produkte fitosanitare, materiale, instrumente, makineri, impiante, produkte me prejardhje nga kafshet dhe çfaredo lloj produktesh te tjera, te nevojshme dhe te pershtatshme per zhvillimin e prodhimit, bujqesor dhe blegtoral. Zhvillim i çdo lloj veprimtarie tjeter te nevojshme qe favorizon dhe lehteson permiresimin ekonomik, teknik, ekologjik dhe te kushteve te punes te cfaredo lloj fermeri apo operatori ekonomik, i cilioperon në operon në fushën e bujqësisë dhe të blegtorisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Vishnje agroturizem
Forma ligjore: Shoqëri e Bashkëpunimit Bujqësor
Viti i Themelimit: 31/12/2019
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 7
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Blerina Aga; Megan Shomo; Petraq Shomo; Xhevdet Ruçi; Deivis Shomo; Kledio Aga; Dritan Aga
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Vishaj, Njesia Administrative Vaqarr, Fshati Vishaj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja