Skip to content

MC GLOBAL CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-29 10:24:56
JSON

NIPT: M01309018B
Administrator: Carlo Cittati; Henri Xhaja
Objekti i Veprimtarisë: Të ofrojë shërbime e konsulencë, studime tregu, promovim për iniciativat e aktiviteteve tregtare, industrial.Ofron shërbime për drejtimin,nxitjen dhe zhvillimin e biznesit.Ofron shërbime administrative, teknike, komerciale dhe financiare.Ofron shërbime për të" optimizuar menaxhimin e kompanive, organizatave, shoqatave dhe kooperatave, nëpërmjet konsulencës për organizimin, ristrukturimin, kontabilitetit, planifikimit financiar, kontrollin e kostos, sasinë dhe cilesinë e prodhimit, koordinim teknike logjistik, tregtar, financiar, analiza e riskut të biznesit (menaxhimi i riskut).Konsulencë për financat e korporatave dhe mbështetje në zgjedhjet strategjike të financimit dhe ristrukturimit.Konsulencë për transaksionet e financave të korporatave.Konsulencë për blerjen, shitjet dhe vleresimet e kompanive.Studime të fizibilitetit, përcaktimin e kërkesave financiare dhe identifikimin e instrumente mbrojtes, analiza e kthimit ekonomik, analiza e vlerësimit të aseteve, patentat dhe market.Studime të fizibilitetit, përcaktimin e kërkesave financiare dhe identifikimin e instrumente mbrojtës, analiza e kthimit ekonomik, analiza e vleresimit te aseteve, patentat dhe markat tregtare, prokurimi, konsolidimin, transferin e biznesit knoë-hoë, promovimi i sipërmarrjeve të përbashkëta.Konsulence për individët, profesionistët dhe kompanitë në krijimin dhe menaxhimin e portofolit të letrave me vlerë financiare.Tërheqjen e kapitalit privat për të ndërtuar investimet ne interesin publik.Konsulence per fiskalitetin, shërbime kontabiliteti, përgatitjen e raporteve dhe deklarimet tatimore.Konsulencë për krijimin dhe zhvillimin ekonomik dhe financiar të shoqërive tregtare;Ndërmjetësim, pajtim, mbështetje dhe negocim.Organizimi, takime, koordinim të seminareve, simpoziumeve, zhvillim i kurseve të studimit, trajnimit të stafit.Përgatitja e manualeve, buletineve të ndryshme, periodike dhe jo periodike, në fushën e shërbimeve profesionale.Studim, hulumtim, implementim i teknologjisë për impiante industriale, fabrikave dhe njësitë e prodhimit, si në Shqipëri dhe jashtë vendit.Kompania do të marrë dhe të pranojë agjensitë dhe përfaqësuesit, duke përfshirë edhe kompanitë e huaja, në shërbime dhe produkte të përpunuara.Kompania mund të ketë pjesëmarrje dhe interesa në kompani të tjera që kanë qëllime të ngjashme ,analoge ose të ndryshme me të.Kompania mund të kryejë të gjitha aktivitetet komerciale, industriale, financiare, për letra me vlerë dhe pasuri të patundshme, të nevojshme për zbatimin dhe zhvillimin e korporatave.Kompania mund të marri pjesë direkt ose indirekt, tenderat, kontratat, ofertat në sektorët publik dhe privat, në lidhje me ofrimin e shërbimeve të përshkruara në këtë objekt.Për të kryer aktivitetet kompania do të mbështetet në përkrahjen e profesionistëve të regjistruar në listat e profesionale, në përputhje me dispozitat ligjore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Nikolla Tupe" nr. 2/3/6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 23.03.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 17.04.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja