Skip to content

IMP Group (ish "ANTIGONE SUPPLY")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-09 11:00:19
JSON

NIPT: M01316045K
Administrator: Massimo Biasetti
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice, import dhe eksport i harduereve dhe softuereve, servereve, telefonise, komponenteve elektronike ne pergjithesi dhe materialeve dhe pjeseve te kembimit qe lidhen me to (fisha - toner - printera). Instalim, instalime elektrike, riparim, asistence dhe mirembajtje te sistemeve IT, tematike, elektronike dhe te telekomunikacionit. Konsulence dhe perpunim per menaxhimin e bazave te te dhenave. Kurse trajnimi dhe sherbime profesionale edhe ne emer te paleve te treta. Tregti, mirembajtje montimi, qira, riparime te sistemeve televizive, satelitore, sistemeve te sigurise, sistemeve kunder vjedhjes. Shitja e sistemeve te kondicionimit, kaldajave dhe sistemeve fotovoltaike. Konsulence biznesi, hulumtim tregu, koordinim, promovim. Blerjen dhe shitjen e makinave dhe motocikletave te te gjitha llojeve. Shitja e pjeseve te kembimit. Qira te automjeteve pa shofer. Import-Eksport \mallrave ushqimore dhe i te gjitha produkteve te perfshira ne tabelen e mallrave. Import-Eksport i sendeve me vlere ne pergjithesi. Shitja e hapesires reklamuese ne tabela, ndertesa, automjete, stadiume, televizion apo radio. Ndermjetesimi i sherbimeve te reklamimit dhe marketingut.Organizimi i eventeve te cdo lloji. Menaxhimi i kompanive te pastrimit duke perfshire punimet e nenkontraktuara. Menaxhimi dhe blerja e hoteleve, restoranteve, mensave, snack bareve, supermarketeve, bareve, pasticerive dhe piceri. Transaksione me pasuri te paluajtshme dhe financiare te cdo lloji. Kontratat e rinovimit dhe ndertimit te ndertesave, duke perfshire nenkontraktimin. Konsulence financiare dhe tatimore.
Emërtime të tjera Tregtare: IMP Group (ish "ANTIGONE SUPPLY")
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 01.10.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 04.08.2021 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Pezulluar" ne "Aktiv" .

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga "Besim Alia", Pallati Çabej-Pegaso, Nr. 16

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.04.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate dhurimi kuote date 27.07.2020
Kontrate shitblerje kuotash date 21.02.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja