Skip to content

AED FUTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-22 07:57:04
JSON

NIPT: M01417013E
Administrator: Gerian Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin, administrimin e centraleve që prodhojnë energji elektrike nga burime të rinovueshme nëpërmjet energjisë diellore dhe/ose asaj eolike/eres dhe/ose hidrike si dhe tregtimin e energjisë. Implementimi dhe menaxhimin e projektit gjenerues të energjisë elektrike nëpërmjet energjisë diellore dhe/ ose eolike dhe veprave ndihmëse si dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do ta ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës. Shoqëria do të mundet të promovojë themelimin ose marrjen qoftë të drejtpërdrejtë, qofte jo të drejtpërdrejtë, të pjesëmarrjeve në fitime, të kuotave ose të pjesëmarrjeve në ndërmarrje të tjera, shoqërive, konsorciumeve dhe enteve në përgjithësi, të gjitha këto në mënyrë instrumentale dhe në masë jo mbizotëruese kundrejt veprimtarive të tjera që përbëjnë objektin shoqëror. Shoqëria do të mundë, gjithashtu, të kryejë të gjitha veprimtaritë e nevojshme ose të dobishme për përmbushjen e qëllimeve shoqërore, ndër të cilat operacione të paluajtshme, të luajtshme, industriale, tregtare dhe financiare, duke përfshirë këtu edhe dhënien e garancive reale dhe / ose personale, të lëshuara në interesin e shoqërisë për obligacionet qoftë të vetat, qofte të të tretëve. Të gjitha këto veprimtari duhet të zhvillohen brenda kufijve dhe duke respektuar normat që rregullojnë ushtrimin, si edhe duke respektuar legjislacionin në fushën e veprimtarive që u rezervohen të regjistruarve në Kolegje, Urdhra ose Regjistra profesionalë.Në mënyrë të veçantë, veprimtarite me natyrë financiare duhet të zhvillohen në përputhje me ligjet në fuqi në këtë fushë.
Emërtime të tjera Tregtare: AED FUTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "George W. Bush", Nr. 25 Kulla e 1, Kati i 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja