Skip to content

VIBIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-06 14:36:28
JSON

NIPT: M01509024F
Administrator: Xheni Sula
Objekti i Veprimtarisë: Palestër. Fitness. Kurse noti. Shërbime e trajtime estetike e relaksi. SPA, Wellness. Bar, restorant. Në përputhje me legjislacionin Shqiptar për përmbushjen e objektit të sipërmendur. Shoqëria mund: të aplikojë për pajisjen dhe të pajiset me të gjithë licencat dhe lejet e duhura për kryerjen e çdo aktiviteti përfshirë edhe me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira, hipotekore apo krijimin e barreve të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërise dhe që nuk tejkalojne në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër; të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqeëri të tjera që kanë objekt (objekti i aktivitetit) të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe aktivitete publikimi, marketingu e reklamimi; të kryejë aktivitete import-eksporti të mallrave dhe/apo shërbimeve sic do të konsiderohet e nevojshme; të kryejë aktivitete për shitjen me pakicë apo shumicë të mallrave, pajisjeve sic do të konsiderohet e përshtatshme; të kryejë cdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për pëërmbushjen e objektit të Shoqërisë.Shperndarje ushqimi (Delivery), take -away, pergatitja e ushqimit, katering.
Emërtime të tjera Tregtare: Sun Wellness, Sun Fit, Piazza di Pietra
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “S&D Invest” shoqeri aksionare, e themeluar me 08.09.2008 ne Tirane, me adrese Farke, Selite, Rezidenca Kodra e Diellit 2 dhe NIPT K82112004C me perfaqesuese ligjore si administratore e kesaj shoqerie Enkelejda Metohu. (Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar date 06.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rezidenca "Kodra e Diellit 2",

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.13, Rezidenca ''Kodra e Diellit 2'', nr.51/227

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 776 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:17 105 243,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja