Skip to content

MEZINI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-07 09:28:44
JSON

NIPT: M01801013F
Administrator: Sokol Mezini
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj, karburante gazoil dhe benzine. Import-eksport i hidrokarbureve. Import - Eksport i vajrave lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: Norman Petroleum
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20.05.2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kastriot Mezini, Mentor Mezini, Sokol Mezini
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Kamion Mercedes Benz 950 me Targe AB 689 BB
Tirane, Automjet Gjysem Rimorkio Cobe Hermanos me Targe ABR 410
Tirane,Automjet Scania R4 me Targe AB 317 BB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Emin Duraku”, Hyrja Nr.1, Apartamenti Nr. 2, Zona Kadastrale 8270 Nr.pasurie 1/357 +1-2, volumi 74. faqe 189

Adresa:
Tirane, Golem, Kanarapaj, Zona Kadastrale nr.2071,nr. pasurie:786/3 Vol.4 fq.224
Durres, Zona e lire doganore zl-05, Depozita nr. 5, Rruga “Porto Romano”

Faqja Web:
www.mezini.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.09.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 21 277 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:238 742 467,00
Punuar Nga : L.Kanani