Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mentor Mezini
Rezultate gjithsej: 5

TBC DISTRIBUCION SH.P.K

L71907020E
(Blerje, shitje, shperndarje e pajisjeve elektronike, televizive, etj.)

Tiranë ALL

'STAR BUTIK HOTEL''

L97022201D
(Hoteleri turizëm. Import-eksport të pajisjeve të ndryshme hotelerie, industriale, makineri e pajisje të ndryshme, bar restorant.)

Tiranë ALL

XPLORER

M01320004R
(Objekti i Veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë, por duke mos u kufizuar në:Kryerja e shërbimeve të marketingut, reklamave, marrëdhënieve me publikun,organizimin e eventeve, prodhimin apo editimin e r)

Tiranë ALL

ENTIRE

M01505035A
(Shërbime gastronomie, catering, fast food, bare restorante, hoteleri et,.Importim, eksportim, tregtim me shumicë dhe pakicë produkteve ushqimore, makinave dhe makinerive, pajisjeve mjekësore, kompjutereve d)

Tiranë ALL

MEZINI

M01801013F
(Tregti me shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj, karburante gazoil dhe benzine. Import-eksport i hidrokarbureve. Import - Eksport i vajrave lubrifikante.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni