Skip to content

KORPORATA E INVESTIMEVE SHQIPTARE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-13 10:05:35
JSON

NIPT: M01917011D
Administrator: Ermal Frashëri
Objekti i Veprimtarisë: Nxitja e zhvillimit ekonomik nepermjet projekteve te investimit me potencial komercial ne nivel qendror, vendor dhe rajonal, ne mbeshtetje te politikave shteterore te zhvillimit. Venia ne perdorim me eficience te pronave shteterore. Kryerja e investimeve duke mobilizuar kapital shteteror dhe/ose privat. Keshillimi i institucioneve publike dhe/ose private ne hartimin, analizimin, rekomandimin, dhe strukturimin e projekteve. Zhvillimi i Zonave te Teknologjise dhe Zhvillimit Ekonomik, me vendim/autorizim te Keshillit te Ministrave, sipas legjislacionit per Zonat Teknologjike dhe Zhvillimit Ekonomik. Financimi ose bashkefinancimi i projekteve ose subjekteve per qellime te veçanta (SPV) te ngritura per realizimin e tyre. Keshilli i Ministrave mund te autorizoje Korporaten te kryeje funksione te tjera, sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: KORPORATA E INVESTIMEVE SHQIPTARE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/07/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 198 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ellis Jesus Juan; David William Kennedy; Majlinda Dhuka; Adelina Xhemali
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bulevardi ''Dëshmorët e Kombit'', Nr.3, prane Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Statut i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Shoqërisë - Datë 13.01.2022
Ndryshimi i administratorit & anetarit
Urdhri i aksionarit per kapitalin themeltar
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise, date 22.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -5 850,00
Punuar Nga : A.B