Skip to content

Sigal Coffee
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 13:45:19
JSON

NIPT: M02011005T
Administrator: Mimoza Sota (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Importimin e kafese ne kokrra te pjekura dhe kafes se bluar ne kapsula (kapsula kafeje), importi i kafese se gjelber te paperpunuar ne kokrra, importimi i makinave te kafese dhe mullinjve. Tregtim me pakice dhe/ose me shumice i makinerive per kapsula kafeje dhe ushqimore ne pergjithesi me rishitjen e materialeve vijuese siç tregohet me lart.
Emërtime të tjera Tregtare: Sigal Coffee
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/08/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 07.12.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr. 2, Rruga "Mustafa Matohiti", Pallati 7, Shkalla 2, Ap. 28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 25.08.2020
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim Shoqerie date 07.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja