Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Avni Ponari
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL)

J91809007H
(Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër te lejuar nga l)

Tiranë 358608563 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A V E L ( ish "AVEL")

K31407010A
(Tregtim i mallrave dhe i produkteve industriale dhe ushqimore import eksport me shumice dhe pakice dhe pajisje teknike. Kryerje operacionesh per shitje automjetesh import eksport. Ngritja dhe funksionimi i s)

Tirane 36119464 ALL

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER

L42304017T
(Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike. Ndertimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, te prodhimit, shperndarjes, transmetimit te energjise elektrike.)

Tirane -1029231 ALL

VALBONA Resort

L89207601H
(Ushtrimin e veprimtarise te sherbimit per Bar, Restorant, Hoteleri ne VALBONA Resort. Ushtrimi i veprimtarise turistike si tour - operator, si agjensi turistike udhetimi, te transportit per udhetare, guide p)

Tropoje ALL

Sigal Coffee

M02011005T
(Importimin e kafese ne kokrra te pjekura dhe kafes se bluar ne kapsula (kapsula kafeje), importi i kafese se gjelber te paperpunuar ne kokrra, importimi i makinave te kafese dhe mullinjve. Tregtim me pakice dhe)

Tiranë ALL

SELECT ENERGY

M22415014G
(Shoqeria do te kete per objekt kryesor aktiviteti ndertimin, mirembajtjen dhe operimin e centralit gjenerues te energjise elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihmese per projektin "Karpen Kavaja", ne zonen K)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni