Skip to content

PROPERTY TRADING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-10-08 09:37:13
JSON

NIPT: M02206031M
Administrator: Mark Nikolli
Objekti i Veprimtarisë: Krijim, zhvillim, zyra ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te veçante Franchising, aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajteshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane object te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe çdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike sbqiptare. dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik. Broker per shitblerje pasurish te luajtshme dhe te paluajtshme, Agjensi imobiliare, ndertim, ndermejtesime dhe shkembime tregtare, konsulenca teknike, sherbime financiare etj. Per me teper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: PROPERTY TRADING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.10.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 08.10.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani