Skip to content

Pro-Cons
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-12-01 15:23:17
JSON

NIPT: M02327006B
Administrator: Geri Bidaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit dhe montimit ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, veprave ujore, kanalizime te ndryshme, rruge ura e vepra arti, punime komunale dhe te mjedisit, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit .Eksport - Import dhe tregetim me shumice dhe pakice te te gjithe llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit, te mallrave te ndryshme industriale e ushqimore, dhe mallra te te gjitha llojeve.Te ushtroje aktivitetin ne fushen e hoteleri turizemit, bar restorant, komplekse e palestra sportive, fusha tenisi e minifutbolli, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi.Konsulence e asistence te specializuar ne fushat e cituara me lart si problemet te import-exportit;Per kryerjen e veprimtarise se saj, shoqeria mund te hape njesi grumbulluese, magazinuese, perpunuese e sherbimi brenda dhe jashte vendit duke bashkepunuar me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj.Pervec veprimtarive te parashikuara me lart, ne veprimtarine e shoqerise do te hyje dhe cdo veprimtari qe do te konsiderohet nga Asambleja e Ortakeve si e nevojshme dhe e pershtatshme per arritjen e objektit te shoqerise dhe qe nuk vjen ne kundershtim me Ligjin shqiptar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.11.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "5 Maji", Nd. 82, Kt.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 01.12.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani