Skip to content

FIDANISHTE KORÇA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-05 12:46:28
JSON

NIPT: M03723001B
Administrator: Kristjan Feçanji
Objekti i Veprimtarisë: Fidanishte, tregtia e fidanëve të pemëve si dhe luleve, importi dhe eksporti i tyre si dhe cdo lloj aktiviteti tregtar që lejohet nga ligji. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve të ndryshme si dhe import - eksport.
Emërtime të tjera Tregtare: FIDANISHTE KORÇA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/01/2020
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Libonik, Vashtemi, Objekt Privat në Zonën Kadastrale 3716, Nr Pasurie 369/40

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2022
Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 05.02.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja