Skip to content

ULEZA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-08-19 10:51:55
JSON

NIPT: M08130901N
Administrator: Nikolin Shpani
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe shfrytezim te energjise elektrike dhe shperndarjen e energjise elektrike. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamablese se Pergjithshme te Ortakeve. Shoqeria mund te ushtroje veprimtari te tjera plotesuese qe jane te dobishme ose te nevojshme per realizimin e objektit te saj, ne perputhje me ligjin shqiptar.shoqeria do te bashkepunoje me persona te tjere fizike ose juridike qe ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi ose jashte saj.Si dhe cdo aktivitet qe e lejon legjislacioni Shqiptar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.07.2020
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Ulez, NjesiaAdministrative Ulez, pasurise nr. 13/13, Volumi 8 Faqe 152, Zona Kadastrale nr. 1987, lloji i pasurise Are+Truall, Ndertese dhe 200m2 Truall.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 19.08.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani