Skip to content

Tekna Chem Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-22 13:51:16
JSON

NIPT: M11404031H
Administrator: Robert Hamitaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin, tregtimin me shumice dhe me pakice dhe shitjen e lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes. Import eksport te lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes .Sherbime te lidhura dhe ne funksion te ushtrimit te veprimtarise si me siper. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje, direkt dhe indirekt, te gjitha aktivitetet qe perfshihen ne objektin e saj si dhe te gjitha aktivitetet plotesuese qe lidhen me te; te ndermarre te gjitha operacionet tregtare, industriale, ato qe lidhen me pasurite e tundshme, ato te patundshme dhe pasurite financiare qe lidhen me objektin e vete shoqerise.Te gjitha aktivitetet duhet te kryhen ne perputhje me ndalimet, kufizimet, kushtet dhe autorizimet e parashikuara ne ligj dhe ne Statut.
Emërtime të tjera Tregtare: Tekna Chem Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/01/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Zef Jubani, P. Bjorn, Shkalla 3/5, Ap. C/1, Hyrja 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 22/9/2021
Akt themelimi i shoqerise, date 28.01.2021
Statuti i shoqerise, date 28.01.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara