Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Hekuran Hoxhalli
Rezultate gjithsej: 3

HMK - Consulting

L57129604Q
(Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Studime në fushën e planifikimit urban. Shërbime ekspertize lidhur me Vlerësimin e ndikimit në mjedis. Shërbime konsulencë, marketingu dhe )

Korçë 778940 ALL

2H-Construction

M04619001D
(Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge, mbikalime, hekurud)

Korçë ALL

Tekna Chem Albania

M11404031H
(Prodhimin, tregtimin me shumice dhe me pakice dhe shitjen e lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes. Import eksport te len)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni