Skip to content

OPTRYX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 10:53:20
JSON

NIPT: M11509001O
Administrator: Bruno Guri
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,tregetim me shumice e pakice, syze optike,syze dielli, skelete dhe aksesore syzesh,lente dhe xhama, pajisje mjekesore, materiale ndihmese per ekzaminim mjekesor, laboratore, etj. Vizita optike dhe sherbimeve optometrike nga specialist te lushes. Shitje online. Sherbimi i telemedicines. Aktivitete te tjera konsulence ne fushen e menaxhimit, promocionit dhe shitjes. Ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i saj, Shoqeria mund: i) te zoteroje aksione, pjesemarrje ne shoqeri qe kane nje qellim te ngjashem, te lidhur me qellimin ose madje edhe te ndryshem nga qellimi; (ii) Te kryeje ndermjetesime, negocime, agjencine, persa i perket blerjeve dhe shitjeve, veprimtarive te importit dhe eksportit ne pergjithesi; (iii) Te kryeje çdo transaksion te lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si edhe çdo veprimtari tregtare, financiare, qiradhenese, te lenies peng te hipotekes apo pengjeve, e cila mund te konsiderohet e nevojshme ose e dobishme per te arritur qellimin e Shoqerise, me kusht qe keto veprimtari nuk kryhen per nje qellim me te madh qe i kalon qellimet e permendura sa me siper. Shoqeria mund te kryeje aktivitete qe nuk jane ne objektivin e saj, qe e favorizon ate. Shoqeria duhet te respektoje te gjitha ligjet dhe rregullat ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: OPTRYX
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rr.Medar Shtylla, Nr 32, H5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 13.10.2021
Statuti i shoqerise, date 08.03.2021
Akt themelimi, date 08.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara