Skip to content

ATI21
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 07:15:38
JSON

NIPT: M11509031M
Administrator: Borana Elbasani
Objekti i Veprimtarisë: Dizenjim softëare-i, ku perfshihet analiza e kërkesave te sistemit softëare, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit softëare Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh softëare, ku perfshihet programimi i sistemeve softëare, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithë komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe softëare-i është vendosur ne operim), mirëmbajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojnë qellimin e zgjidhjes informatike Testim softëare, ku perfshihet testimi i funksionaliteteve, të ngarkeses në punë, te performancës, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurisë se sistemit softëare Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit, ku përfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve te komunikimit të rrjeteve ta pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN) Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise, ku perfshihet analiza e kërkesave të sigurise se klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja në pune, testimet e sigurise dhe mirëmbajtja perkatese Zhvillim sistemesh migrimi, ku perfshihet transferimi i te dhenave dhe infrastrukturës perkatese nga nje teknologji e vjetër në një teknologji te re Permiresim/upgrade sistemesh informatike Operim, menaxhim, suport i perdorimit, trajnim dhe auditimi teknik/informatik per sistemet softeare.
Emërtime të tjera Tregtare: ATI21
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Brigada 8", Pallati "Teknoprojekt", nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.10.2021
Akt themelimi, date 01.03.2021
Statuti i shoqerise, date 01.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara