Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Borana Elbasani
Rezultate gjithsej: 1

ATI21

M11509031M
(Dizenjim softëare-i, ku perfshihet analiza e kërkesave te sistemit softëare, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit softëare Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh softëare, ku perfshi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni