Skip to content

HOLDING IMOBILIARE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 11:25:45
JSON

NIPT: M11510018N
Administrator: Mario De Nuzzo
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi Imobiliare, shitje/blerje pronash, konsulence ne fushen imobiliare dhe ne fushen e energjise natyrore. Aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Ndertime te pergjithshme, konsulence ne sektorin e energjise natyrore dhe pasuri te paluajtshme. Tregtia ne pergjithesi, sic eshte materiali elektrik me shumice. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik. Per permbushjen e objektit te saj, Shoqeria mund te: Te zoteroje direkt ose indirekt pjesemarrje ne shoqeri dhe/ose sipermarrje te tjera, shqiptare ose te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose qe mund te ndimojne ne realizimin e objektit te Shoqerise; Te themeloje dege, zyra perfaqesimi dhe ne pergjithesi te kryeje cdo aktivitet tjeter qe nuk eshte i ndaluar nga ligji. Shitje ,blerje ,dhenie me qera e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, dhenie me qera automietesh.
Emërtime të tjera Tregtare: HOLDING IMOBILIARE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Shyqyri Berxolli, Rezidenca Inter-Coast, shkalla B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.10.2021
Statuti i shoqerise, date 08.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara