Skip to content

KUBIT AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-27 13:19:39
JSON

NIPT: M11518020T
Administrator: Arben Kelmendi; Qaush Bytyqi
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi, mirëmbajtjes, shitja e zgjidhjeve software-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale dhe shërbime te telekomunikacionit.
Emërtime të tjera Tregtare: KUBIT AL
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 233 200,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ITE SH.P.K., Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara Kosovare, e themeluar me 23/03/2015 ne Prishtinë me adrese Bulevardi Bill Klinton Bll9-Ll-C-006 dhe NIPT 810847345. Sipas Ekstraktit te Regjistrit Tregtar Kosovar date 27.07.2022
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 2.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 27.07.2022 (116.6)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga Isuf Elezi, Ndertesa 15, njesi sherbimi nr. 10, kati perdhe, Zona kadastrale nr. 8260, Nr. Pas. 8/1/ND-N10, Vol.48, Fq.18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise Kosovare
Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar Kosovar date 27.07.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara/ A.Baja