Skip to content

DAPHNE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-01 16:02:26
JSON

NIPT: M11601007C
Administrator: Erlir Doçi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne:Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, tregtim me shumice dhe me pakice edhe on-line, shperndarjen me dhe/ose pa magazine, si kombetare dhe nderkombetare, edhe me marrjen e mandateve te perfaqesise me dhe/ose pa magazine, te artikujve dhe produkteve te ndryshem spitalor jo medikamete. Tregeti, import - eksport me shumice dhe pakice te makinerive e pajisjeve te ndryshme mjekesore, elektro mjekesore, laboratorike, dezinfektuese, si dhe cdo akesor te mudshem spitalor te per perdorim mjekesore. Riparim dhe mirembajtje te pajisjeve dhe aksesoreve spitalore.Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, tregtim me shumice dhe me pakice edhe on-line, shperndarjen me dhe/ose pa magazine, si kombetare dhe nderkombetare, edhe me marrjen e mandateve te perfaqesise me dhe/ose pa magazine te makinerive, aparaturave, aparatura estetiko-mjeksore, aksesoreve dhe/ose pajisjeve te ndryshme ne fushen e estetikes, dermatologjise, kozmetikes, parukerise, fizioterapise, masazherise, te integratoreve ushqimore, suplementeve te bimeve medicinale dhe jomedicinale si dhe cdo lloj integratori tjeter.Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, tregtim me shumice dhe me pakice edhe on-line, shperndarjen me dhe/ose pa magazine, si kombetare dhe nderkombetare, te artikujve elektrike, elektronike, industriale, bujqesore, ndertim e linja prodhimi, pajisje, aparatura, makineri, impiante aktive dhe jo aktive, materiale dhe artikuj per perdorime te ndryshme (kerkimorshkencor, mesimor, testuesdiagnostikues publik, komunal, industrial, shtepiak, etj).Hapje depo farmaceutike, farmaci, klinika mjekesore, laboratore analizash, spitale, depo veterinare, depo bujqesore ..etj.
Emërtime të tjera Tregtare: DAPHNE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Mikel Maruli", Pallati Eja, shk. 4, Ap 30 Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 1.11.2021
Statuti i shoqerise, date 31.03.2021
Akt themelimi, date 31.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara