Skip to content

SPITALLA SOLAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 15:59:55
JSON

NIPT: M11609003K
Administrator: JOAO MANUEL DA SILVA BOAVIDA MALCATA;GUSTAVO MANUEL FERREIRA FERNANDES
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte permbushja e asaj qe eshte e nevojshme dhe e pershtatshme per te realizuar ne menyren e duhur te gjithe te drejtat dhe detyrimet e saj qe rrjedhin nga Marreveshja per Zhvillimin e Projektit per projektin fotovoltaik te Spitalles qe do te lidhet ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise se Republikes se Shqiperise dhe shoqerise Voltalia SA, duke perfhire por pa u kufizuar ne: projektimin, ndertimin, instalimin, komisionimin, financimin, operimin, permiresimin dhe mirembajtjen e impiantit te prodhimit te energjise nga dielli dhe infrastruktures sherbyese, duke perfshire panelet fotovoltaike te ndodhura ne Spitalle, Durres, Shqiperi ("Impianti") si dhe linjen e transmetimit te energjise elektrike qe do lidhe Impiantin me rrjetin shqiptar te energjise; te prodhoje dhe shese energji elektrike te prodhuar nga Impianti; te zoteroje te drejta kalimi qe do ta lejojne te lidhe Impiantin me rrjetin shqiptar te energjise elektrike me ane te linjes se transmetimit. Perveç sa me siper, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: SPITALLA SOLAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Holandë
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 386 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Voltalia Management International B.V""Voltalia Management International B.V" eshte nje shoqeri e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve te Hollandes, regjistruar ne Dhomen e Tregtise se Hollandes me nr 34372559 dhe seli te regjistruar ne Johan Huizingalan 400, 1066Js, Amsterdam, Hollande. (Sipas Statutit te shoqerise, date 25.3.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Reshit Çollaku, Pallati Classic Construction, H.2, Kati 2, Nr.12, Njesia bashkiake nr.10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 5.11.2021
Statuti i shoqerise, date 25.3.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara