Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Voltalia Management International B.V
Rezultate gjithsej: 1

SPITALLA SOLAR

M11609003K
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte permbushja e asaj qe eshte e nevojshme dhe e pershtatshme per te realizuar ne menyren e duhur te gjithe te drejtat dhe detyrimet e saj qe rrjedhin nga Marreveshja per Zh)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni