Skip to content

PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 11:26:13
JSON

NIPT: M11620011K
Administrator: Sadik Llapashtica
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimin sipas standarteve me te mira bashkekohore i Parkut Arkeologjik Apollonia. Implementimi i një modeli te ri menaxhimi të Parkut Arkeologjik te Apollonise duke synuar menaxhimin cilesor te aseteve ekzistuese dhe atyre qe do te zbulohen. Evidentimi dhe eliminimi i dobesive dhe mangesive te verejtuara ne te kaluaren. Evidentimi i periudhave kryesore te materializuara ne ndertimet monumentale te qytetit, sic jane periudha arkaike me nekropolin tumular dhe murin e pare rrethues; periudha e shek. IV-III p. Krishtit me rindertimin e murit rrethues, ngritjen e agorase dhe te monumenteve kryesore, si teatri dhe stoat; periudha perandorake romake, me ruajtjen e autonomise, gjuhes e kultures dhe riformulimin arkitektonik te agorase. Zbulimi ne teresi i ketij parku sipas standarteve me te mira bashkekohore Evidentimi dhe pershkrimi i monumenteve ekzistuese brenda kuadrit kronologjik, per te krijuar dinamiken e zhvillimit nte qytetit, si dhe rivieresimin e tyre ne itineraret turistike. Riaftesimi e rijetezimi i pasurise kulturore sipas standarteve me te mira bashkekohore duke trajtuar gjendjen e secilit monument dhe nevojat per konservimin e restaurimin e tyre, si dhe integrimi ne itineraret turistike te zonave qe kane mbetur jasht tyre, si teatri, muri rrethues, nymfeu etj. Trajtimi i gjendjes se ndertesave, rreziqet sizmike dhe te zjarrit, si dhe munesite e perdorimit me racional te ambienteve ne perputhje me kërkesat e turizmit, si ambientet sanitare, levizja e vizitoreve me aftesi te kufizuara, etj. Riorganizimi i ekspozites se muzeut per nje paraqitje me sistematike, si dhe paisja me rnjete audiovizive. Marrja e masave komplekse per kthimin e parkut arkeologjik ne nje Park Arkeologjik Ambiental, duke krijuar nje zone te mbrojtur rreth tij. Bashkepunimi me institucione kombetare e nderkombetare si dhe me parqet e ndryshme arkeologjike te ngjashme neper bote per te rritur cilesine e menaxhimit dhe metodat me te reja te zbulimit.Organizimi i aktiviteteve historike dhe kulturore qe promovojne vlerat e parkut por edhe te historise se shqiperise ne veçanti. Organizimi i koncerteve dhe aktiviteteve kulturore e artistike. Marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve te Shtetit Shqiptar i te gjitha miratirneve, lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje çdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.
Emërtime të tjera Tregtare: PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “A.E. Distribution” sh.p.k e regjistruar si person juridik ne QKB me NIPT K21915002R dhe date regjistrimi 15.07.2002, me seli ne Tirane, Rruga Presidenti George W Bush, e perfaqsuar ligjerisht nga z.Elton Kuka. (sipas Statutit te shoqerise date 07.04.2021)

“Age Art Production” sh.p.k e regjistruar si person juridik ne QKB me NIPT L62019019L e regjistruar me date 19.08.2016, me seli ne Tirane , Njesia Bashkiake Nr.2 Rruga Murat Toptani, e perfaqsuar nga Besar Llapashtica. (sipas Statutit te shoqerise date 07.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, Kulla Eurocol, Kati i 7-te.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 10.11.2021
Statuti i shoqerise, date 7.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara