Skip to content

BIGWIND
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 12:28:22
JSON

NIPT: M11620024S
Administrator: Erind Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike dhe veprave ndihmese ne territorin e Republikes se Shqiperise, ne Bashkine Vlore, ne Zonen e Llogarase. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes. Ne kete kuader, Shoqeria "BIGWIND" SH.P.K ka te drejte te kryeje te gjitha dhe çdo aktivitet te nevojshem per realizimin e objektit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: BIGWIND
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Muhamed Deliu", Linze, Tirane, Shqiperi, Pasuria Nr. 224/86+1-N6, ZK 2460, vol. 44, fq. 66

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.11.2021
Statuti i shoqerise, date 12.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara