Skip to content

Nicholson Hospitality Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 11:06:16
JSON

NIPT: M11621016J
Administrator: Paola Lo Manto
Objekti i Veprimtarisë: Administrim ne fushen hotelerise te restoranteve dhe bareve, perfshire ketu dhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e shqiperise. Dhenie me qira te treteve. Hapjen dhe zhvillimin e qendrave tregtare, etj. Sherbime te ndryshme, ne favor te te treteve, si konsulenca, sherbime ne fushen administrative. Agjensi publicitare. Shitje, tregti, import-export, me pakice e shumice te mallrave te ndryshme, per vete dhe per te trete. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur Shoqeria mund: te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe qe e mbeshtet ate.
Emërtime të tjera Tregtare: Nicholson Hospitality Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
E Rruga Brigada e VIII-te, Pallatet Agimi, shkalla 21, ap 360, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Statuti i shoqerise, date 19.04.2021
Akt themelimi, date 19.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara