Skip to content

“GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 12:03:14
JSON

NIPT: M12227046E
Administrator: Ina Karapanço
Objekti i Veprimtarisë: Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajishme te cdo lloji. Ofrimi i fitimeve per Ortakët nga investimi në nje portofol te diversifikuar aktivesh.
Emërtime të tjera Tregtare: “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK
Forma ligjore: Shoqëri Komandite
Viti i Themelimit: 21/10/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 674 378 000,00
Numri i pjesëve: 1 674 378
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “BANKA CREDINS”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801Ome seli qendrore ne Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8 me administrator Maltin Kokurti dhe Monika Milo. Aksionerët e shoqërisë janë Renis Tërshana 18.12%, Aleksandër Pilo 7.67%, B.F.S.E. Holding Bv 15.10%, “Armaar Group” 5.69%, Të tjerë 53.42%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.04.2023 terhequr nga QKB date 13.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND SHOQERI KOMANDITE SIK”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk janë të identifikuar.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Nikolla Tupe, Nr. 1, Kati 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.03.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 15.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -230 614,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli