Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arjan Hana
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

“GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK

M12227046E
(Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajishme te cdo lloji. Ofrimi i fitimeve per Ortakët nga investimi në nje portofol te diversifikuar aktivesh.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni