Skip to content

E & M 2021
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-12 11:10:43
JSON

NIPT: M12312025C
Administrator: Flamur Bekteshi
Objekti i Veprimtarisë: Dhenien e konsulences ne fushen e jurisprudences, redaktimin e kontratave te te gjitha llojeve dhe ndjekjen e tyre deri ne zbatim. Auditim, mbikeqyrje per kontratat ne aspektin juridik, keshillime, konsulence juridike. Mbikeqyrje e kompanive nga krijimi i tyre deri ne zbatimin e aktivitetit per te cilin jane krijuar. Redaktim te kontratave te punes te punonjesve etj. Dhenie ndihme juridike per negocimin, hartimin, lidhjen dhe zbatimin e kontratave civile, tregtare, administrative dhe per veprime te' tjera juridike. Ofrimin e cdo lloj konsulence kundrejt personave juridike dhe fizike, vendas apo te huaj, organizma tregtare, organizatat jo fitimprurese, fondacionet, departamentet qeveritare. Konsulence ne lidhje me ceshtjet organizative, administrimin e biznesit, menazhimin, marketingun, kosulence per taksat dhe tatimet si dhe planifikimin e pergjithshem te tyr burimet njerezore etj.Konsulence per administrimin, shitblerjen, shenien me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te veprave civile, tregtare, industriale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: E & M 2021
Forma ligjore: Shoqëri e thjeshtë
Viti i Themelimit: 10/11/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Sulejman Pasha”, Apartamenti Nr. 33.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja