Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mikele Bekteshi
Rezultate gjithsej: 2

ECO MOTORS TRADE

L61313060U
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me legjisLaçionin tregtar aktual shqiptar do të jetë: import eksport, aktivitet në montimin e pajisjeve për uljen e ndotjes së mjedisit nga automjete)

Tiranë ALL

E & M 2021

M12312025C
(Dhenien e konsulences ne fushen e jurisprudences, redaktimin e kontratave te te gjitha llojeve dhe ndjekjen e tyre deri ne zbatim. Auditim, mbikeqyrje per kontratat ne aspektin juridik, keshillime, konsulenc)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni