Skip to content

SBS Select Bunkering Services - Adria
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-23 07:54:29
JSON

NIPT: M12417003A
Administrator: Arlind Fida
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin me shumice te naftes bruto dhe te nenproduktevete saj dhe tregtimin e karburantit per anije dhe furnizimin e mjeteve lundruese ne port e ne rade. Per te permbushur qellimin e lartpermendur, shoqeria mund te: kryeje çdo aktivitet me aktive te prekshme dhe te paprekshme, si dhe veprimtari tregtare, qiradhenie ose hipotekore qe mund te konsiderohen te pershtatshrne ose te nevojshme per te permbushur qellimin e shoqerise: bleje, ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte, pasuri te luajtshme ose te paluajtshme dhe interesa ne shoqeri te tjera qe kane nje qellim te nqjashem me shoqerine, ne Shqiperi ose jashte kufijve te Republikes se Shqiperise dhe ushtroje çdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i pershtatshem ose i nevojshem per permbushjen e qellimit te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: SBS-Adria SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/12/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 350
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SBS Select Bunkering Services, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar e qe funksionon sipas te ligjeve te Gjermanise, me numer regjistrimi HRB 171271 dhe me seli ne adresen Jungfernstieg 34, 20354 Hamburg, Gjermani. Sipas Akt themelimit dhe Statutit te Shoqerise
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Zelfije Ademaj; Alen Bejko; Andreae Felix Alexander; Kim Andrej Vladimirovic; Qazim Qazimi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Classic Construction, H.2, Kati 2, Nr.12, Njesia Bashkiake nr.10

Adresa:
Durres, Zona Kadastrale 3184, Nr.Pasurie 68/15, Porto Romano.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja