Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Qazim Qazimi
Rezultate gjithsej: 1

SBS Select Bunkering Services - Adria

M12417003A
(Tregtimin me shumice te naftes bruto dhe te nenproduktevete saj dhe tregtimin e karburantit per anije dhe furnizimin e mjeteve lundruese ne port e ne rade. Per te permbushur qellimin e lartpermendur, shoqeri)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni