Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Qazim Qazimi
Rezultate gjithsej: 2

EUROPETROL GROUP

L81925022T
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import-eksport i hidro)

Tirane ALL

SBS Select Bunkering Services - Adria

M12417003A
(Tregtimin me shumice te naftes bruto dhe te nenproduktevete saj dhe tregtimin e karburantit per anije dhe furnizimin e mjeteve lundruese ne port e ne rade. Per te permbushur qellimin e lartpermendur, shoqeri)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni