Skip to content

E Progress
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 12:27:14
JSON

NIPT: M12709201L
Administrator: Giovanni Minutiello
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregti te artikujve te ndryshem, tregti me pakice te karburanteve, lendeve djegese, servis automjetesh, transport mallrash, veprimtari ne fushen e turizmit, Bar - Restorant, Hoteleri, tregti me pakice te artikujve ushqimore dhe industrial. Blerje, import-eksport, transport edhe per llogari te te treteve, shperndarje me shumice te lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike duke perfshire dhe bitumet. Blerje, shitje, qiradhenie, ndertim dhe administrim te impianteve, depozitave dhe administrimin e ndertesave dhe pasurive te veta te paluajtshme. Importeksport, grumbullim, depozitim, perpunim, riciklim te mbeturinave te çfaredo lloj materiali te lejuara per t'u importuar ne territorin shqiptar. Grumbullim. transportim, ruajtje. magazinim, rikuperim. riciklim dhe asgjesim te" mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme te llojeve te ndryshme qe gjenerohen brenda territorit te Shqiperise. Transport I mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme me mjete teknologjike nga gjeneruesi I tyre drejt impianteve te trajtimit te mbetjeve. Ruajtja dhe magazinimi I perkohshem I mbetjeve te llojeve te ndryshme industriale me qellim rikuperimin, riciklimin dhe riperdorimin e tyre si lende e pare dytesore ne industrite perkatese. Ndertim linjash industriale per perpunim dhe riciklim mbetjesh. Import makinerish dhe pjese kembimi qe kane lidhje me impiantet industriale te perpunimit te mbetjeve, import makinerish dhe pjese kembimi te ndryshme, Ndertime ne fushen e ndertimit punime dheu, beton, punime shembjesh. ndertime civile, industriale, turistike, punime restaurime, transport brenda dhe jashte vendit etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet ekonomik dhe joekonomik qe lidhet direkt ose indirekt, rrjedh apo ka te beje me objektivat/veprimtarite e renditura sa me lart. Per te arritur qellimet e mesiperme, Shoqeria mund te ndermarre aktivitet tregtar, fmanciar, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet dhe permbushe objekti i Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: E Progress
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2021
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Ish Kombinati Metalurgjik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 13.10.2021
Statuti i shoqerise, date 15.02.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara