Skip to content

EDILE 2020 ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 10:02:33
JSON

NIPT: M12820801N
Administrator: Kadri Thertori
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetin e ndërtimit në përgjithësi, shitjen, shkëmbimin, drejtimin, qeradhënien e pasurive të paluajtshme për qëllime të ndryshme, ndërtimi dhe/ose ristrukturimi dhe prishja, direkte dhe/ose indirekte, në vetvete dhe/ose në emër të palëve të treta, mirëmbajtja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e ndërtesave, fondet fshatare dhe urbane dhe/ose strukturat ose impiantet (përfshirë ato për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve të ngurta urbane dhe/ose të ngjashme) ose punime dhe/ose konstruksione të tjera (ndërtesë dhe/ose rrugë, etj), të çdo natyre, publike ose private, përfshirë çdo strukturë zdrukthtari metalike, të gjitha si në Itali ashtu dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EDILE 2020 ALB
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 226 900,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “EDILE 2020 S.R.L.” eshte nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes Italiane, me numer regjistrimi 02619360031, e regjistruar ne date 19.12.2021, me adrese Arona (NO) Corso Liberaizone, 20 CAP 28041,me perfaqsues Thertori Kadri. (sipas Certefikates se Regjistrimit, Dhoma e Tregtise Biella e Vercelli-Novara, date 16.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 10.000(dhjete mije) euro, i konvertuar sipas kursit te kembimit te BSH, date 10.11.2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rrogozhine, Lagjja 2, Pallati i Ofecerëve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Statuti i shoqerise, date 03.03.2021
Certefikata e Regjistrimit, Dhoma e Tregtise Biella e Vercelli-Novara, date 16.02.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara